tiistai 22. maaliskuuta 2016

Millainen on hyvä jäsentyytyväisyyskysely ?

Monet seurat, joukkueet ja yhdistykset toimivat suurelta osin talkoovoimin, mikä tarkoittaa sitä, että vastuulliset ihmiset vaihtuvat tiheästi. Jos vaihtuvuus on suurta, menetetään paljon tietoa jäsenten toiveista ja ajatuksista. Vaikka vaihtuvuus olisi pientäkin, seuran tai yhdistyksen johdon on usein vaikea pysyä täysin selvillä siitä mitä jäsenet toivovat ja ajattelevat. Tämä johtuu kolmesta syystä. Ensinnäkin jäseniä voi olla niin paljon, ettei jokaisen kanssa ehdi puhumaan. Toiseksi mielipiteiden kerääminen jutustelemalla ei ole systemaattista ja on vaikeaa saada olennaisiin asioihin kaikkien mielipide. Kolmanneksi osa ei halua sanoa mielipidettään julkisesti. 

Mitä hyötyä jäsentyytyväisyystutkimuksesta


Jäsentyytyväisyystutkimuksen avulla voidaan ottaa selvää siitä, mitä jäsenet asioista ajattelevat ja millaista toimintaa he haluavat. Selvittämällä jäsenistön mielipiteet voidaan yhdistyksen toimintaa tehostaa ja ohjata sitä paremmin jäsenistöä tyydyttävään suuntaan. Usein on myös todettu, että jo pelkästään tyytyväisyyskyselyn tekeminen parantaa tyytyväisyyttä. Kysely osoittaa, että jäsenten mielipiteellä on väliä.

Tyypillisiä kysymyksiä jäsentyytyväisyystutkimuksissa


Tyypillisesti jäsentyytyväisyyskyselyissä kysytään esimerkiksi oletko ollut tyytyväinen toimintaan yleensä ja erityisesti tiettyihin nimettyihin osa-alueisiin ja millaista toimintaa haluaisit lähitulevaisuudessa.Kuva 1 Peruspalikoita  jäsenkyselyssä

Parempi jäsentyytyväisyystutkimus 


Nämä ovat hyviä kysymyksiä, mutta tyytyväisyyskyselyssä on potentiaalia enempäänkin. Jos tutkitaan sitä miksi jäsenet ovat jäseninä päästään jo suurempien oivallusten äärelle. Mikä jäsenistölle on tärkeää? Tämän lisäksi on hyvä lisätä muutama jäsenyyden tärkeyttä luotaava kysymys, kuten esimerkiksi onko samaa vai eri mieltä (ja kuinka paljon) väittämien ”olen ylpeä jäsenyydestäni” tai ”jäsenyys on minulle tärkeää” kanssa. Kun selvittää miten jäsenyyden motiivit ja nuo väittämät korreloivat keskenään, saadaan selville mikä on kaikkein tärkeintä.

Usein jäsentyytyväisyyskyselyitä kritisoidaan siitä, että ne katsovat vain taustapeiliin, eivätkä anna mitään osviittaa tulevaisuudelle. Näin ei tarvitse olla. Ensinnäkin on tärkeää selvittää, aikovatko ihmiset jatkaa jäsenyyttänsä ja mitkä toiminnan osat ja jäsenyyden motiivit korreloivat tämän aikeen kanssa. Etukäteen voi myös pohtia SWOT analyysiä ja sitä millaisia uhkia ja mahdollisuuksia voisi kyselyn avulla saada esiin. Näihin sitten vaan sommitellaan sopivat kysymykset tai väittämät.  Lisäämällä kyselyyn esimerkiksi alla olevat palikat saadaan jo huomattavasti enemmän tietoa. 
Kuva 2 Syvällisempiä palikoita jäsentyytyväisyys kyselyssä


Vielä parempi jäsentyytyväisyystutkimus Jos jäseniä on riittävän paljon, on kiinnostavaa selvittää useita erilaisia taustaryhmiä ja ristiintaulukoida niitä muiden muuttujien kanssa. Kaikille yhteisiä voivat olla esimerkiksi ikä ja sukupuoli, mutta sitten on paljon seurakohtaisia toimintoja, joiden mukaan voisi olla mielekästä lajitella ihmisiä. Vielä enemmän tutkimustuloksista on hyötyä, jos tutkitaan korrelaatioiden avulla sitä mitkä tekijät vaikuttavat eniten esimerkiksi siihen aikooko pysyä jäsenenä tai tyytyväisyyden tasoon.


Miration Tyytyväinen jäsenistö- tutkimuksessa otetaan kaikki nämä aspektit huomioon. Alla olevaan kuvioon on hahmoteltu tärkeimmät kysyttävät aihealueet ja niiden aikaperspektiivi. Totta kai menneen selvittäminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on katsoa eteenpäin. On lisäksi mielenkiintoista tarkastella toimintaa ja jäseniä aktiivisuus-passiivisuus akselilla.
Miration tyytyväinen jäsen- tutkimus räätälöidään täysin sinun tarpeisiisi. Pyydä tarjous tästä. Jos kuitenkin haluat itse tehdä tutkimuksen saat hyviä vinkkejä tästä Tutkimusguru-blogista. Tutkimusguru- palvelu sen sijaan voi auttaa sinua missä tahansa yksittäisessä tutkimuksen vaiheessa. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti