Piirakkakuvioiden hyviä ja huonoja puolia


Piirakkakuvioissa hyvää on se, että kuviotyyppi havainnollistaa kivasti vastausten jakauman. Kuviolla on helppo kertoa esimerkiksi kuinka paljon naisia ja miehiä jäsenistössä on. Kuvio kertoo tuloksen aina prosentteina kokonaisuudesta.
Yhdellä silmäykselle saamme selville, että naisia on aikalailla vähemmän kuin miehiä. Olen käyttänyt piirakkakuviota myös kuvaamaan väittämien hajontaa. Esimerkiksi aikooko jatkaa jäsenyyttä ensi vuonna:

Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota väreihin. Värien avulla saadaan samaa mieltä olevat eroamaan eri mieltä olevista. Valitsemalla värit liukuviksi näemme nopeasti, että jäsenyyden jatkajia on noin 40% ja siitä todennäköisesti luopuvia on neljännes. Aika suuri osa ei vielä tiedä mitä aikoo tehdä.

Huonona puolena piirakkakuviossa on se, että niiden avulla on mahdollista esittää vain vähän tietoa. Piirakkakuvion avulla ei voi vertailla eri ryhmien aikeita jatkamisen suhteen, eikä sukupuolikuvioon voi lisätä esimerkiksi hajontaa iän suhteen. Lisäksi mahdollisten luokkien määrä on rajattu, jos luokkia on liikaa kuviosta ei saa mitään selvää. Käytännössä 6 kpl eri luokkia on aika maksimi. Jos luokkia on kysymyskaavakkeessa enemmän,  niitä voi yhdistellä kuvioon, jotta saa siitä selkeämmän.

Piirakkakuviota tehdessä on hyvä kiinnittää huomiota eri sektorien järjestykseen. Ne olisi hyvä laittaa johonkin loogiseen järjestykseen (yllä olevassa kuvassa jatkamisen varmuus). Jos loogista järjestystä ei ole, niin suuruusjärjestys on hyvä tapa.

Microsoftin ohjelmat (Excel, Powerpoint ja Word) ehdottavat selitteen laittamista kuvion viereen. Näin ei kuitenkaan kannata tehdä, koska se vaikeuttaa kuvion tulkintaa olennaisella tavalla. Saat nuo selitteet ja prosentit lohkojen sisään kun menet kaavion asettelu> arvopisteiden otsikot > luokan nimi ja prosentti. Piirakan kokoa säätämällä voi yrittää mahduttaa selitteet lohkojen sisään. 

Huonona puolena piirakkakuvioissa on myös se, että ilman prosenttien merkitsemistä kuvioon on vaikea hahmottaa eri osien suuruuksia pelkästään visuaalisesti Mitä tuotetta hedelmäosastolla on myyty tänään eniten?Asia selviää paremmin vaakapylväskuviosta (= vaakapalkkikuvio):Vesa Kuusela 2000[1] kertoo erilaisista tutkimuksista mitä on tehty piirakkakuvioiden tulkitsemisesta. Hänen mukaansa ihmiset tulkitsevat niitä eri tavoin ja siksi monet tutkijat ovat jopa suositelleet kuviotyypistä luopumista sen epätarkkuuden takia. Itse kuitenkin pidän piirakkakuviota hyvänä havainnollistajana, silloin kun asiaa on vähän ja se on painoarvoltaan tärkeä. Kaikkeen se ei taivu.[1] Kuusela, Vesa (2000): ”Tilastografiikan perusteet”, Edita Kustannus, Helsinki. S. 152-153

Kommentit

Suositut tekstit