tiistai 15. maaliskuuta 2016

Tutkimusgurun palvelutOlen tuotteistanut tutkimusguru -palvelun (katso Miration sivut) auttamaan monissa eri tutkimuksen teon vaiheissa. Palvelu on tarkoitettu sekä opiskelijoille, yhdistyksissä ja seuroissa tutkimuksia tekeville, tutkimuksia muiden työtehtäviensä ohessa tekeville että tutkimuksen ammattilaisille. Tutkimusguru auttaa välttämään sudenkuoppia kaikissa tutkimuksen vaiheissa: sen suunnittelussa ja kysymyskaavakkeen muotoilussa, datan keruun suunnittelussa ja toteutuksessa, tietojen analysoinnissa, tietojen havainnollistamisessa sekä johtopäätösten tekemisessä ja niiden opponoinnissa.

Olen huomannut, että tällaiselle palvelulle on suuri kysyntä. Tutkimuksen tekeminen ei ole ihan helppoa ja matkalla on monia sudenkuoppia, joita kokemuksen avulla voidaan välttää. Useimmat ihmiset suhtautuvat hyvin optimistisesti tutkimuksen teon vaatimaan työmäärään ja usein tehtävään budjetoitu aika ja jaksaminen loppuvat kesken.  Tutkimusguru auttaa saattamaan tutkimuksen loppuun. Monien tutkimusten hyödyntämisessä auttaisi ulkopuolinen näkemys ja arvio siitä mikä on poikkeuksellista tai hälyttävää. Joskus tutkimukseen liittyviä ajatuksia ja johtopäätöksiä on myös hyvä luottamuksellisesti pohtia jonkun organisaation ulkopuolisen kanssa.

Tutkimusguru auttaa seuraavissa asioissa:


1.Kysymyskaavakkeen suunnittelu ja teko
2.Valmiin kysymyskaavakkeen kommentointi
3.Vastausten tallentaminen
4.Tutkimuksen tulosten analysointi
5.Tutkimuksen tulosten havainnollistaminen (graafit) 
6.Tutkimusraportin/esitelmän teko  
7.Johtopäätösten teko /opponointi
8.Tutkimuksen hyödyntämisessä auttaminen (toimenpide-ehdotukset, SWOT, lehdistötiedotteet, myyntiargumentit, sometiedotteet, sisäinen viestintä jne).

Kysymyskaavakkeen suunnittelu, teko ja kommentointi


Kysymyskaavakkeen teko on tutkimuksen tärkein vaihe. On yllättävän paljon asioita, mitkä vaikuttavat siihen saadaanko tutkimuksella irti se tieto mitä halutaan. Jotkut kysymykset voivat olla moniselitteisiä tai vaikeasti ymmärrettäviä, olennaisia vastausvaihtoehtoja saattaa puuttua tai kysymystyyppi ei sovellu halutun tiedon hankkimiseen. Olen tehnyt urani aikana 167 kysymyskaavaketta (joissa on 3515 kysymystä) ja oppinut matkan varrella monia mielenkiintoisia niksejä. Autan sinua mielelläni kaavakkeen teossa tai kommentoin valmista kaavaketta.

Tutkimuksen tulosten analysointi ja havainnollistaminen


Tutkimuksen tulosten ymmärtämisen kannalta kannattaa olennaiset tiedot muuttaa graafien ja yksinkertaistavien taulukoiden muotoon. Graafien piirtämisessäkin on omat niksinsä, joihin perehtymiseen saattaa kulua yllättävän paljon aikaa. Aloittelin uraani piirtelemällä Gallupilla muutaman vuoden ajan graafeja. Sittemmin olen piirrellyt graafeja satoihin tutkimusraportteihin ja miettinyt kovasti sitä miten graafien avulla saadaan kiteytettyä olennaiset asiat ja tuotua esiin ne tutkimustulokset, jotka tutkimuksella halutaan ”osoittaa”. Teen mielelläni sinulle graafit kun kerrot millaiset asiat sinua tutkimuksessa erityisesti kiinnostavat, kommentoin myös halutessasi jo tekemiäsi graafeja ja taulukoita.

Kysymyskaavakkeiden tallentaminen ja/tai tutkimusraportin teko


Tutkimuksia tehdessä joskus omat voimavarat saattavat loppua kesken. Kun tutkimuksia tekee oman työn ohessa, se voikin osoittautua yllättävän aikaavieväksi ja hankalaksi.  Kiireelliset projektit menevät usein ei-kiireellisen tutkimuksen ohi. Olisi harmi, jos kerätyt vastaukset jäisivät hyödyntämättä tai vanhenisivat sopivaa aikaa odotellessa. Voin tallentaa kerätyt kaavakkeet ja/tai kirjoittaa niistä raportin puolestasi. Olen useammin kuin kerran löytänyt töihin tullessani työpöydältäni laatikon täytettyjä kaavakkeita ja pyynnön tehdä niille jotain. Ihan hyvät tutkimusraportit ja presentaatiot niistä saatiin.

Johtopäätösten teko/opponointi


Usein tutkimuksissa hankalin vaihe on vetää johtopäätöksiä ja tulkintoja tutkimuksen perusteella. Olen monesti kiinnittänyt huomiota siihen, että eri lehtien toimittajat ovat samasta tutkimuksesta tehneet täysin päinvastaiset päätelmät. Usein johtopäätösten ristiriitaisuus johtuu tulkintaeroista sen suhteen onko jokin paljon vai vähän. Esimerkiksi ovatko asiakkaat todella tyytyväisiä vai todella tyytymättömiä, jos 60% on tyytyväisiä palveluun? Myös erilaiset skaalat aiheuttavat tulkintaeroja, joskus erittäin ja melko tyytyväiset lasketaan yhteen joskus ei. Luvut ovat luonnollisesti aivan erilaisia, vaikka kyse on samasta tutkimuksesta. Tutkimuksissa on muitakin tulkinnanvaraisia asioita ja joskus sitä tulee tehneeksi virheellisiä johtopäätöksiä. Kokemukseni tutkimusten parissa ja keräämäni laaja MIRA-tietopankki auttavat minua suhteuttamaan tiettyjä tutkimustuloksia ja aistimaan mahdollisia virhelähteitä. Kommentoin tekemiäsi johtopäätöksiä ja autan sinua kohtaamaan mahdolliset vastaväitteet esittäessäsi tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen hyödyntämisessä auttaminen


Harmillisen usein tutkimuksen hyödyntäminen jää vähäiseksi huonon suunnittelun tai päälle painavien muiden työtehtävien takia. Tutkimuksen hyödyntämistä olisi hyvä miettiä jo suunnitteluvaiheessa. Millaisia toimenpide-ehdotuksia halutaan aikaansaada, miltä tutkimustulokset näyttävät SWOT analyysissä, millaisia lehdistötiedotteita, sometiedotteita ja sisäisiä tiedotteita tutkimuksesta kannattaisi laatia. Tutkimusguru tekee ehdotukset tutkimuksen tulosten pohjalta näistä ja kaivaa tutkimuksesta myös esiin sieltä saatavat myyntiargumentit markkinointisi tueksi.

Voit pyytää apua mihin tahansa tutkimuksen vaiheeseen tai kaikkiin näihin.

Laskutus joko tuntipalkalla tai sopimuksen mukaan urakkahintana. Suuntaa-antava hinnoittelutaulukko löytyy tästä. Neuvoja saat toki ilmaiseksikin, varsinkin jos saan luvallasi pohtia ongelmaasi blogissani.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti